Ingen bra personalpolitik när en majoritet säger nej till omställningsmedel för grundskolans lärare

Personalförsörjningsfrågan behöver diskuteras i ett längre perspektiv än vad fallet är idag. Vänsterpartiet vill att kommunen skall bli stans bästa arbetsgivare, men också att den kommunala skolan skall hålla stans bästa pedagogiska kvalité, – säger Tamara Špiric (läs mer)

Därför ville Vänsterpartiet bevilja omställningsmedel till för- och grundskolenämnden, vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Vi vill genomförta en framsynt framtidsåtgärd för att säkra en kvalitativ personalsammansättning.

 

Trots det personalöverskott som vi idag ser i grundskolan vet vi att vi fram till 2015 kommer att ha ett rekryteringsbehov av inte mindre än 755 lärare samt 79 skolledare (SLK redovisning vid Kick-off för verksamhetsplaneringen 2008-10 i januari 2007). Med den vetskapen är det beklagligt att det inte finns en majoritet för att genomföra satsningar för att trygga en lärarstyrka med god kvalité.

 

Genomförs det en avveckling av 70 medarbetare innebär det att det inte blir många lärare kvar som är under 35 år. Samtidigt är det många lärare i 58-62 års åldern som börjar pensioneras inom de närmaste 3-7 åren. Planerar vi inte ordentligt nu kommer vi att mötas av stora luckor.

 Nuvarande övertalighet berör framförallt lärare 7-9 och det bedöms varken realistiskt eller kvalitativt godtagbart att omplacera dessa till förskollärare utan utbildning. Men erfarenheterna av kompetensbreddning till förskollärare är mycket positiva. Under våren erbjöds 22 lärare denna möjlighet och 21 av dessa börjar den 1 januari 2008 arbeta på förskolor runt om i kommunen. För de närmaste 3 åren finns ett rekryteringsbehov av 80 förskollärare. I förslaget ville för- och grundskolenämnden satsa för att kompetensbredda lärare så att de nu kan arbeta i förskolan. När barnkullarna som idag finns i förskolan övergår till grundskolan kan dessa kompetensbreddade lärare följa med genom grundskolan, vilket ligger helt i linje med ambitionerna enligt "den röda tråden".

Eftersom för- och grundskolenämnden redan under förra året genomförde en minskning av personalstyrkan, innebär det att de som nu blir aktuella för uppsägning har arbetat upp till 4-5 år inom skolan. Det tar tid att bli "flygfärdig" lärare. För och grundskoleförvaltningen har under 7 år investerat tid och pengar i mentorskapsprojekt för nyexaminerade lärare. De senaste åren har förvaltningen investerat ca 200 tkr/år i "Inductionsprogrammet". En nyanställd lärare kostar arbetstid för ledning och arbetskamrater, tex introduktion på arbetsplatsen, i arbetslag, rutiner och handledning etc. Även detta en investering som är bortkastad vid uppsägningar.

Genom att inte satsa pengar för en god personalförsörjning förstör man i detta fall också redan investerad kapital. Det är ett slöseri med skattemedel.

Med tanke på det goda ekonomiska läget som kommunen befinner sig i är det beklagligt att det inte finns en politisk majoritet som inser vikten av god framtida personalförsörjningen för grundskolan, trots att det följs av en engångskostnad. Detta skapar tyvärr också en bild av att kvalitén i skolan sänks. Tyvärr tycks det inte inverka på de andra partierna.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: