Miljörörelsen kan agera mot etablering

EN LIVSMEDELSKEDJA planerar att etablera sig i sydvästra hörnet av Ersboda nära stormarknader som Willys, Power och Coop Forum. Läget anses kommersiellt intressant. Det drar till sig biltrafik och lokalen finns redan där i en fastighet, mellan Shell och Telia, som behöver ändrad detaljplan för försäljning av mat i stället för vitvaror och andra sällanköpsvaror (läs mer)

En ytterligare livsmedelsmarknad för lågpris som Lidl i området skulle öka biltrafiken. Det skapar fler miljöproblem med buller, luftförorening och trängsel. Större ytor för bilparkeringar tar både tomtplatser och grönytor. Överetableringen gör att flera andra stadsdelar blir utan närbutiker, som Östra Ersboda.

DAGENS MAJORITET av konsumtions- & bilinriktade politiker tycks trots farhågorna vara välvilliga. De vill förskottera och därmed med våra gemensamma pengar bekosta delar av en trafikapparat med ny rondell och anslutande vägar mot E 4 och Mariedal i söder. Det gäller att öka framkomligheten för de bilburna till och från det kommersiellt intressanta Ersboda.
Vi vet att över hälften av Umeåborna inte har bil och att vi som medborgare behöver hälsosam luft, tystnad och drastiskt minskade utsläpp av växthusgaser för att klara klimatförändringarna. Därför krävs en annan planering. Kommunen har ett planmonopol för att tillgodose allas intressen, oavsett bilinnehav.
Från och med årsskiftet kommer ideella organisationer som Sveriges Naturskyddsförening att kunna överklaga kommunala beslut med betydande miljöpåverkan. Det beslutade riksdagen 5 december. Allmänheten har därmed fått ökad möjlighet att påverka planeringen som rör vår livsmiljö och klimatet. Miljörörelsen kan använda den talerätten.

Erik Danielsson, (v)
Kommunfullmäktige Umeå

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: