Motioner och interpellationer till kommunfullmäktige

Här kan du läsa vilka motioner och interpellationer Vänsterpartiet har ställt i fullmäktige under åren. Här hittar du dessutom våra budgetförslag.

Vänsterpartiet arbetar kontinuerligt med att Umeå kommun skall bli en mer rättvis och solidarisk stad, där alla människor har samma möjligheter.


Här är våra budgetförslag:

Budgetförslag för 2009
Budgetförslag för 2010


Nedan finns de motioner och interpellationer Vänsterpartiet lämnat in till kommunfullmäktige.

2009

Motioner:

Interpellationer:

Enkla frågor:


2008

Motioner:

  • Trygga arbetsvillkoren i framtiden Vänsterpartiet vill att framtidens arbetstagare skall få utbildning i vilka rättigheter som gäller på arbetsmarknaden, gällande fackliga rättigheter, arbetsmiljölagstiftning och jämlikhet. Andemeningen i motionen bifölls 2008, nu ska eleverna i de kommunala skolorna få en introduktion till arbetslivet.
  • Bättre belysning i Umeå Kommun Vänsterpartiet vill att kommunen inventerar all belysning ur trygghetsperspektiv samt hur den är miljömässigt hållbar. Motionen röstades ned i sin helhet, trots att arbetet nu pågår.
  • Helhetsgrepp för att lösa luftproblematiken Vänsterpartiet anser vi måste ta ett samlat grepp för att lösa Umeås luftproblem, det räcker inte med ett fåtal mindre åtgärder. Ett helhetsgrepp som innehåller bland annat satsningar på kollektivtrafik, minskad biltrafik samt ett utbyggt cykel- och gångvägnät.

Interpellationer:

 2007

Motioner:

  • Köp varor som gynnar ekonomisk och social utveckling (Umeå fairtrade city)Motionens huvud att-sats bifölls av KF efter en del om och men. Kommunen kommer att arbeta in etiska krav i sin upphandlingspolicy och ansöka om att bli Fair Trade city. Nu har vi en stor uppgift att bevaka och arbeta för att beslutat också blir verklighet. Ett ytterligare plus har varit de många goda kontakterna med olika människor och organisationer som är aktiva i dessa frågor.
  • Gratis kollektivtrafik till umeborna när luftkvaliten är dålig Följ Helsingfors modellen! – är vårt krav. Motionen behandlades i januari 2008 och röstades ner i sin helhet av fullmäktige.
  • Heltid skall vara norm även i privat äldreomsorg Det har blivit allt mer tydligt att de privata bolagens lägre kostnader och konkurrens medel vid drift av äldreboenden är en sämre personalpolitik. I Umeå kommun gäller heltidsnormen, även om kommunen har långt kvar till att uppfylla den. Kommunen bör inte kringgå goda personalpolitiska mål genom privatisering att även ställa krav om heltidsnorm vid upphandling av verksamhetsdrift. Motionen behandlades under hösten 2008 och resulterade i bifall till att kommunen nu ska ställa krav på heltid vid upphandling av äldreomsorg.
  • Inför Marxtaxa, gratis barnomsorg för alla hushåll som tjänar < 20 000kr 10 % av Sveriges barn lever under fattiga förhållande. Vänsterpartiet vill utjämna klasskillnaderna i samhället och underlätta för de fattigaste. Därför ville vi befria de som har det sämst ställt från avgifterna i förskolan, men vi fick inget gehör i KF.

  • Gör 9 november till Umeå kommuns integrations- och jämlikhetsdag De rasistiska krafterna vinner mark i Sverige. Umeå har varit rätt så förskonat, men det finns inga garantier för framtiden. Därför ville vi att kommunen skulle inrätta en årlig integrations och jämlikhetsdag, för att lyfta det positiva. Det blev ett nej i KF. 

Interpellationer:

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: