Efter Bali finns inga ursäkter!

Även om internationella beslut är avgörande för framtiden är det här på hemmaplan vi konkret kan minska vår klimatpåverkan. I stället för regeringens skattesänkningar behövs klimatinvesteringar och klimatbistånd motsvarande en procent av Sveriges BNP. Klimattaxa, det vill säga avgiftsfri kollektivtrafik, bör införas och järnvägen byggas för att styra mot en klimatbalans (läs mer)

Världens folk har stora förväntningar på FN:s klimatmöte på Bali. Det är tid att världens ledare möter upp mot oansvariga marknadsaktörer som lobbar för urvattnade miljölagar och gratis utsläpp av växthusgaser. Vi uppmanar regeringen att agera för sex nödvändiga åtgärder på klimatmötet och i kommande förhandlingar: rättvisa klimatmål, global skatt på växthusgaser, klimattullar, åtgärdsplaner för minskad köttkonsumtion och skydd av naturskog, klimatbistånd samt genusperspektiv i klimatpolitiken.
Det är frustrerande att utsläppen av växthusgaser från i-länderna ökar trots att vi enligt FN senast 2015 måste minska utsläppen för att hindra en global uppvärmning över 2 grader. Det är avgörande att USA, som står för nära en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp, undertecknar avtalet och att nyrika länder tar ansvar. Redan idag skördar klimatförändringarna liv, hindrar fattigdomsbekämpning och utrotar växt- och djurarter. Vi i i-länderna måste anpassa våra vanor eftersom det inte räcker med teknik. För detta behövs bindande avtal som komplement till ekonomiska styrmedel.

De rika länderna står för utsläppen. För rättvisa klimatmål bör därför FN utforma målen från utsläpp per person och år, så kallade per capita mål. I USA är utsläppen över 20 ton per person och år, i Kina och Sverige 6 ton och i Afrika 0,5 ton.
En global teknikneutral skatt på växthusgaser är också nödvändig för att minska utsläppen. Det bör även i handeln inrättas klimattullar mot USA som är det enda i-land som vägrar delta i det internationella klimatsamarbetet. Intäkterna från tullarna kan gå till en global klimatfond för miljöteknik i fattiga länder.
Konkreta handlingsplaner för att minska köttkonsumtionen och förlust av skog måste tas. Köttindustrin står idag för en femtedel av världens klimatpåverkan och förlusten av naturskogar världen över bidrar varje år mer till de globala utsläppen än transportsektorn.

Idag flyr fler människor på grund av miljökatastrofer än väpnade konflikter. Genom ett ökat klimatbistånd från de största utsläppsländerna kan de mest sårbara samhällena skyddas för klimatförstöringens konsekvenser.
Då det främst är kvinnor och barn som drabbas är det även viktigt att ta med genusperspektiv i klimatpolitiken. Trots att kunskapen om sambandet mellan kön och klimatpåverkan är stor saknas perspektivet. En strategi för att öka kvinnors delaktighet i beslut i energi- och trafiksektorn där manliga normer råder är viktigt. Statistik visar att män står för de största utsläppen, internationellt och i Sverige.
Regeringens politik på de här områdena är tyvärr famlande. Vi ser bland annat en orimlig urholkning av det svenska biståndet. Regeringen agerar mot EU:s krav att Sverige ska öka andelen förnybar energi, den satsar på motorvägar och skrotar det effektiva klimatinvesteringsprogrammet.

Vi som bor i Sverige står för en jämförelsevis stor del av de globala utsläppen. I stället för regeringens skattesänkningar vill vi satsa på klimatinvesteringar och klimatbistånd motsvarande en procent av Sveriges BNP. Vi vill införa klimattaxa, det vill säga avgiftsfri kollektivtrafik, och bygga ut järnvägen för att styra mot en klimatbalans.
Vi hoppas att regeringen kommer till insikt om att även om internationella beslut är avgörande för framtiden är det här på hemmaplan vi konkret kan minska vår klimatpåverkan.

Lars Ohly
partiordförande, v
Jens Holm
EU-parlamentariker, v
Wiwi-Anne Johansson
ledamot, v i riksdagens miljöutskott

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: