Borgerliga idéer vinner ny mark i Umeå kommun

Vid senaste Kommunfullmäktige vann de borgerliga partierna en viktig ideologisk seger när kundval i hemtjänsten nu införs som ordinarie verksamhet. Steg för steg sker ett systemskifte även i Umeå. Tyvärr behöver de borgerliga inte ens ha majoritet i Umeå för att genomföra det. I fråga efter fråga väljer socialdemokraterna att slå följe med dem i en nyliberal riktning. Men vad driver socialdemokratin? Den frågan ställer sig Tamara Špirić och Lasse Jacobson, fullmäktigeledamöter för vänsterpartiet i Umeå, på VK:s debattsida. (Läs mer)

  Vilka följder får denna privatisering? Enligt Socialstyrelsen kostar äldreomsorgen mer i kommunen där många verksamheter drivs i privat regi, men ingen kvalitetshöjning kan påvisas. Ingen kvalitetshöjning kunde heller redovisas i Umeå under försöksverksamheten med kundval. De borgerliga partierna vill ändå ha det. Det är deras ideologi att gå från generella välfärdslösningar till privata lösningar där kommunen står för en basomsorg men där en tjock plånbok är öppningen för högre kvalité och tilläggstjänster i omsorgen. Kundval är ett steg i den riktningen. De borgerliga driver de äldre framför sig, med slagord om valfrihet, när de bereder marken för vinstdrivande företag. Men vad driver socialdemokratin?

Vänsterpartiet arbetar för en bra äldreomsorg med verklig valfrihet för alla äldre. Valfrihet är att kunna bestämma själv vad som skall ske en dag. Att tillsammans med personalen som kommer hem få bestämma vilka insatser som är viktigast just den dagen. Att ges makten att bestämma över sin vardag. Inte för att man råkar välja rätt företag utan för att det skall vara en rättighet för alla äldre i Umeå. Vi är övertygade om att de äldres önskan om kvalitativt god omsorg och valfrihet inte främst omfattar viket företag som skall få tjäna pengar på deras omsorgsbehov, utan valfriheten att få vara med och bestämma innehållet i den omsorg som de behöver.

Samhällsutvecklingen är inte beroende av att marknaden skall slå fram sina lösningar. Ett samhälle kan utvecklas av goda visioner, demokrati och solidarisk finansiering. Detta var det svenska folkhemmet ett bevis på.  Vi behöver utveckla den modellen för 2000-talet. I Norge har socialdemokraterna förstått detta, då de tillsammans med Vänsterpartiet där styr bort från kostsamma privata lösningar och mot demokratiskt styrd offentlig sektor där deltagande demokratin från dem som arbetar i och brukar välfärden står i centrum. Vi beklagar att socialdemokratin i Umeå inte är lika framsynta som sina kamrater i Norge.

 

Tamara Špirić och Lasse Jacobson, Vänsterpartiet Umeå

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: