Umeå skall bli bäst!

Umeå kommun har blivit utsedd till årets IT-kommun, och det är givetvis glädjande. Man kan tycka att det är självklart att vår stad ska ha ambitionen att vara bäst i Sverige på så många områden som möjligt: politiska partier ropar ambitiösa slagord som: kulturhuvudstad, företagsvänligast, dubbelt så många invånare och så vidare.
Men ambitionerna är inte lika höga på alla områden (läs mer)

Socialtjänsten står inför ännu ett år med svåra åtstramningar, med personalminskningar på vissa boenden och stora problem att klara de ökande behoven hos gamla och funktionshindrade.

Det finns alltid val man kan göra. Då fullmäktige fattade beslut om budget för 2008 ville Vänsterpartiet skjuta till 20 miljoner kronor mer än de andra partierna som finns i Socialnämnden. De satsade hellre på stora projekt under kommunstyrelsen eller föreslog skattesänkning.
När socialnämnden nu har fastställt sin budget är vi bakbundna av att nämnden fått för lite pengar av fullmäktige. Vänsterpartiet hade framför allt velat använda det ökade anslaget till att möta att vi får fler äldre och handikappade, samt undvika en del personalminskningar som ska göras för att hålla nere kostnaderna i äldreomsorgen.

Socialdemokraterna och högerpartierna ställer sig oreserverat bakom ett förslag om att sänka kvaliteten inom äldreboenden och hemtjänst för äldre utifrån en jämförelse med andra större städer. Vänsterpartiets kommunbudget hade gett andra möjligheter.
Vi menar att Umeåborna kan ha en egen uppfattning om vad god äldreomsorg är: vi vill vara bäst, inte billigast!

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: