Vad (v)ill vi med vårt Ålidhem?

Efter att Ålidhemsskolan i torsdags, trots protester, fick sin dödsdom är det viktigt att se hur området ändå kan utvecklas. Det har pratats mycket i kommunen om deltagande demokrati på Ålidhem. Väldigt lite har dock blivit av, speciellt i samband med omorganiseringen av skolan. Därför fanns det oerhört många åsikter som kom upp när Vänsterpartiet träffade Ålidhemsborna den 6-7 november 2007 på temat: Vad vill du med vårt Ålidhem? (läs mer)

  

Ålidhem centrum var föremål för många positiva kommentarer, vilka pekade på vikten av ett stadsdelsnära centrum med mataffärer och annan verksamhet. Samtidigt framkom det många konstruktiva förslag på förbättring av området. Eftersom entréområden upplevs som mörka, otrygga och med eftersatt underhåll önskade många en trevligare och ljusare utomhusmiljö med strategiska grönområden. Vidare var det många Ålidhemsbor som kraftigt avvisade planerna på ytterligare en livsmedelsbutik (Lidl) på Ålidhem, då de befarar att detta kommer att utarma centrumområdet och leda till ökad biltrafik. Ålidhemsborna vill ha ett levande centrum med brett utbud, inte en livsmedelshangar på parkeringen!

 

En naturlig samlingsplats såsom ett café, Folkets hus eller läsesal med tidningar efterlystes också. En möjlighet vore att flytta Ålidhemsbiblioteket in i centrumbyggnaden. Det skulle kunna bidra till skapandet av en samlingsplats. Andra förslag som kom fram var att bygga kedjehus för barnfamiljer samt en upprustning av den yttre miljön i bostadsområdena. Vi delar dessa åsikter då en väl fungerande och levande stadsdel kräver både goda mötesmöjligheter, trevliga och trygga utomhusmiljöer och förutsättningar till boende i alla livets skeenden.

 

Trygghet och aktivitetsmöjligheter var återkommande teman. Bättre belysning på övergångsställen samt fler övergångsställen exempelvis mellan kemigränd och Sofiehem, Docentvägen – Humanist – och Naturvetarstråket önskades. Fler strategiska gemensamma utomhusytor för spontanaktivitet på exempelvis ödetomten mellan Pedagoggränd och Fysikgränd. Ålidhemsborna gillar de goda buss- och cykelförbindelser på området med undantag för den mörka cykelvägen till Carlshem. Det vill vi jobba vidare med.

 

Förslaget om att göra om Kolbäcksskolan till ett föreningshus för olika föreningar var en mycket bra idé. Tyvärr omöjliggörs detta av att (s) och (c) har beslutat att lägga ner Ålidhemsskolan och flytta verksamheten till Kolbäcksskolan. Kanske kan vi hitta en annan lösning för en god idé.

 

Vi har lyssnat och kommer att bedriva politik för Ålidhem utifrån de framkomna önskemålen. För vem vet bättre vad som behövs i en stadsdel än de som bor och verkar i området? Självklart skall de vara med och bestämma utvecklingsinriktningen. Deltagande demokratin är en förutsättning för aktiva medborgare och aktiva medborgare gör samhället bättre!                                                             

Tack alla för era förslag och för att ni delade med er av era åsikter!

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: