Studenterna är Sveriges nya låglönereserv

ATT VARA STUDENT i Sverige i dag är att vara fattig. Studiemedlet har gått från att utgöra 108 procent av EU:s fattigdomsgräns 1995 till att idag bara vara 84 procent.
Men utgångspunkt i den riksnorm som används vid beräkningar av socialbidrag har Sveriges Förenade Studentkårer kommit fram till att studenter går back med ungefär 1 100 kronor varje månad (läs mer)

Det låga studiemedlet gör det inte bara omöjligt för studenter att klara sig på sin inkomst, det skapar också en stor grupp människor desperata efter vilken extrainkomst som helst, hur låg den än är. Att arbeta vid sidan av studierna är idag inte någon marginell företeelse. Enligt Högskoleverkets Studentspegel 2007 arbetar så mycket som 46 procent av heltidsstudenterna en typisk sjudagarsvecka, och 40 procent av dessa arbetar mer än tio timmar en typisk vecka. Med så många studenter i arbete skapas en helt ny situation på arbetsmarknaden.
Studenter har en trygg grundinkomst, varför varje extra inkomst är bra.
Detta, i kombination med att studenter ser sitt extraarbete som något tillfälligt och har betydligt lägre facklig anslutningsgrad än andra anställda, gör att studenter fungerar löne- och villkorsdumpande på hela arbetsmarknaden. Studenter hör till en mycket tacksam grupp att fås att acceptera osäkra anställningar, enbart provisionslön och andra avarter på den svenska arbetsmarknaden – vi har blivit den nya låglönereserven.
Förlorarna är givetvis alla studenter, men också alla som lönearbetar i dag . Studenter med studiemedel under fattigdomsgränsen sänker lönerna och gör det svårare för alla att ställa krav på arbetsplatserna.

VÅRT ALTERNATIV är att se studier som den heltidssysselsättning det är, och på så sätt verka för att studenter inte ska befinna sig på arbetsmarknaden och dumpa andras löner, utan i skolbänken. För att det ska vara möjligt i praktiken, krävs en tillräcklig inkomst under studierna. Vi kräver en höjning av studiemedlet med 1 500 kronor mer i månaden.
Linn Wegemo
ordförande Vänsterns
studentförbund Umeå

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: