Ensamstående föräldrar förlorar på regeringens politik:

Regeringens politik slår hårt mot de ensamstående föräldrarna och deras barn. Det visar fakta som tagits fram av riksdagens utredningstjänst. – Det är en omänsklig politik, säger LiseLotte Olsson från vänsterpartiet (läs mer)

Ensamstående föräldrar, företrädesvis kvinnor, är den grupp som har störst andel i befolkningen med låg ekonomisk standard. 2002 hade 19 procent i denna grupp en ekonomisk standard under 60 procent av medianen. Denna andel har ökat till 30 procent 2007, vilket motsvarar 95 000 barn till ensamstående föräldrar. Motsvarande andel med låg ekonomisk standard bland sammanboende med barn uppgår till 8 procent. Dessa siffror kommer från regeringens egen budgetproposition för 2008.

För att kartlägga hur den ekonomiska standarden har försämrats för ensamstående föräldrar under regeringens första år har vi låtit Riksdagens utredningstjänst kartlägga arbetslöshet, sysselsättningsgrad, ohälsotal och andel med försörjningsstöd bland ensamstående föräldrar med barn under 19 år.

– Ensamstående föräldrar, och särskilt kvinnor, är överrepresenterade bland arbetslösa, sjukskrivna och personer med försörjningsstöd. Därför har regeringens politik slagit hårt mot de ensamstående föräldrarna och deras barn, säger LiseLotte Olsson, Vänsterpartiets talesperson i socialförsäkringsfrågor.

Enligt Socialstyrelsen fick 20 procent av de ensamstående mammorna ekonomiskt bistånd under 2006. Motsvarande siffra för ensamstående pappor var 7 procent och bland sammanboende med barn 3 procent. Så självklart drabbas ensamstående hårt av högerpartiernas försämringar i exempelvis Stockholm, där personer med försörjningsstöd sedan årsskiftet inte längre får SL kort.

Regeringen gör dessutom kraftiga besparingar på föräldraförsäkringen i budgetpropositionen för 2008. Sänkt sjupenninggrundande inkomst och "åtgärder mot felaktiga utbetalningar" medför besparingar på 1 miljard kr per år 2008-2010. Detta kommer att slå extra hårt mot ensamstående föräldrar som endast har en inkomst i hushållet.

– Reinfeldt tycker att det ska löna sig att vara högavlönad, man och frisk, och dessutom att inte ha barn. Det är ju en omänsklig politik, säger LiseLotte Olsson.

Ladda hem och läs utredningen som pdf-fil här.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: