artikel

Ja till bro till Storklyvan

Politikerna i kommunfullmäktige i Umeå har nu sagt ja till en gång- och cykelbro till ön Storklyvan. Fullmäktige har godkänt den detaljplan som gör det möjligt att bygga en bro till ön (läs mer)

 – Det har varit mycket, mycket diskussioner om det här länge. Den här gång- och cykelbron är en lämplig kompromiss, tycker kommunalråd Lennart Holmlund, socialdemokrat.

För att hindra att bron används till biltrafik så reglerar detaljplanen att den ska vara max två meter bred. Vänsterpartiet ville få med ett tillägg att det ska sättas upp hinder eller bom på bron som hindrar till exempel fyrhjulingar från att trafikera bron. Men det tillägget sa resten av fullmäktige nej till.

– För Vänsterpartiet handlar det om att säkerställa att ingen otillåten trafik kommer att ske på ön, påpekar Örjan Mikaelsson, ledamot i fullmäktige.

Kopiera länk