Kulturgryning behövs nu!

Nu behövs ett annat samtal om hur och var flera smultronställen kan skapas för de växande kulturbehov som finns. Renovera och bygg om lokaler som redan finns för att tillgodose dessa. Om biblioteket behöver mera yta är den lämpligaste lösningen att andra hyresgäster makar på sig. Vi har ett enastående fint stadsbibliotek. Byggt för sitt ändamål och välbesökt. Inga sakskäl talar för att flytta detta väl fungerande bibliotek (läs mer).

Ambitionen att omvandla Umeå till en Europas kulturhuvudstad kan tyckas dumdristig men den är ändå en lovvärd.
Men var finns planerna på att ge kulturen flera mötesplatser? I olika inlägg kan vi i stället läsa att stadsbiblioteket egentligen borde flyttas för att bereda plats för flera köpställen i det centrala Umeå. En ny hemvist för biblioteket kommer väl i så fall att bli på en plats som är helt otänkbar att användas kommersiellt. Och då sannolikt långt ifrån låntagare och bokläsare.

Nu behövs i stället ett annat samtal om hur och var flera smultronställen kan skapas för de växande behov som finns. Om biblioteket behöver mera yta är den lämpligaste lösningen att andra hyresgäster makar på sig. Vi har ett enastående fint stadsbibliotek. Byggt för sitt ändamål och väl besökt.
Inga sakskäl, som vi kunnat avlyssna, talar för att flytta detta väl fungerande bibliotek. Vi behöver väl inte påpeka att biblioteken i stadsdelarna också måste få leva och växa. Minskning och neddragning av skolbiblioteksverksamhet och sommarstängda filialbibliotek rimmar illa med kulturhuvudstadsambitioner.

Bra att om- och tillbyggnad på Gammlia nu diskuteras. Utmärkt att ett konstnärligt campus också kan omfatta en kommunal konsthall. Ett ökat stöd till lokala och regionala konstnärer är på sin plats. Och visst är det jättebra att Hamnmagasinet nu fått återuppstå efter flytt- och nedläggningshot.
Men mer behövs.

I samband med filmfestivalen diskuterades filmens framtid i Umeå. Förslaget att kommunalisera Royalbiografen och där också inrymma Folkets bio är utmärkt. Vi förstår inte kulturnämndens enligt debattreferaten tvekande ordförande. Vilka bättre alternativ kan han tänka sig?
I centrum skall den nu ödsliga parkeringsplatsen framför Mimerskolan så småningom rymma ett nytt badhus. Vad skall ske med Mimerskolan när gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte längre behöver byggnaden? Ryktena går. Det sägs att Mimerskolan skall ingå i "badprojektet". Vi känner inte till att beslut i den riktningen fattats. Varför sprids då detta rykte från stadshuset?

Mimerskolan skulle vara en utmärkt ytterligare hemvist för kulturen i Umeå. Barn- och ungdomsteaterverksamheten i Gjallarhornet skulle kunna flyttas dit. Konstateljér skulle också kunna inrymmas i Mimerskolan. Några av klassrummen skulle dessutom säkert kunna byggas om och passa för de tjänstemän som idag finns i stadsbibliotekshuset. Lägg till Vasaskolan som också blir "ledig". Repetitionslokaler för Umeås rika musikliv skulle då säkert också få plats. Och varför inte ge textil konst och modeskapande ändamålsenliga lokaler? Ideella kulturföreningar och kulturverksprojekt skulle säkert kunna erbjudas vettiga lokalalternativ i kulturmärkta Vasa- och Mimerskolor.
Mimer- och Vasaskolan skulle efter ombyggnad kunna bli nygamla pärlor i Umeås kulturliv.
Och varför inte ge Bondens marknad och liknande verksamheter ljusa och sommarsvala utrymmen under tak i en saluhall, som skulle kunna placeras i anslutning till Mimerskolan och som också skulle kunna ge möjligheter för konsthantverkare att möta en publik, och till exempel kunna inrymma en loppmarknad för alla Umeåbor som vill byta skivor, böcker och tavlor med varandra. Eller bara träffas.
Vilken kulturverkstad det skulle kunna bli. Tillsammans med Stadsbibliotek, Norrlandsopera och Folkets hus skulle ett levande och mångsidigt kulturcentrum kunna skapas med plats för olika åldrar och olika kulturyttringar.

Låt kulturen leva ett rikare liv. Låt planeringen och projekteringen starta och reservera omedelbart Mimer- och Vasaskolan för kulturändamål.
Det är vår övertygelse att ett utnyttjande av renoverade och ombyggda lokaler är ett framsynt och rimligt projekt. De räcker inte att fantisera om inglasade skrytkulturhus vid älven
Umeå behöver en kulturgryning nu. Varde ljus!

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: