Heltidsnormen får inte överges

Att tvinga våra anställda till deltidsarbetslöshet blir än inhumanare med den borgerliga regeringens försämringar som omöjliggör att stämpla upp till heltid via a-kassan, skriver Tamara Špiric och Lasse Jacobson, båda (v) som hävdar att socialdemokraterna vacklar i frågan om att heltid ska vara norm (läs mer).

 

Äntligen, efter många men och om, fick socialnämnden det tillskott på tolv miljoner kr som efterfrågats sedan början på året. Vänsterpartiet har hela tiden hävdat att detta tillskott behövs för att klara en god kvalité och bra arbetsvillkor för de arbetande framförallt inom äldre- och handikappomsorgen.

Samtidigt vet vi redan idag att socialdemokraternas budget för 2008 inte fullt ut täcker de kostnadsökningar och behov som vi vet kommer att finnas inom socialnämnden. Detta riskerar att det kollektivavtal som med rätta gav kommunalarna 13,5 procent i löneökningar på tre år, kommer till stor del att få jobbas in av kommunalarna själva. Ökad lön för den enskilde skulle då betalas av densamme genom tuffare arbetsvillkor. Kommunen måste ta sitt ansvar och finansiera även undersköterskornas, vårdbiträdens och de andra kommunalarnas lönehöjningar fullt ut.

Vi blev oroade då Eva Andersson (s) ordförande i socialnämnden, ifrågasatte om kommunen hade råd med att erbjuda alla som vill en heltidstjänst. Detta är inte första gången som (s) vacklar om heltidsnormen.

I deras ursprungliga budgetskrivelse inför 2008 fanns heltidsnormen inte med. Först efter påtryckningar, där bland annat vänsterpartiet och Kommunal drev på, ändrade de sig.
Detta oroar oss då heltidsnormen är en av de största jämställdhetsreformerna. Detta har vänsterpartiet drivit under många år. De kommunalt anställda kvinnorna måste också ges förutsättningar till god egen försörjning. Heltidsnormen medför en viss kostnadsökning för kommunen, jämfört med att låta dessa kvinnor arbeta på deltidstjänster. Men det tycker vi är värt pengarna! Varför skall alltid kvinnor stå tillbaka? Varför är det alltid de som skall bära bördan när kommunen skall dra ner på kostnaderna?

Att tvinga våra anställda till deltidsarbetslöshet blir än inhumanare med den borgerliga regeringens försämringar som omöjliggör att stämpla upp till heltid via a-kassan. Hur skall de klara sig om även Umeå kommun sviker? Här tror vi inte att pigavdragen hjälper. Satsa hellre pengarna på heltider för dem som arbetar med vård och omsorg, det kommer fler till godo.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: