artikel

Tjänsterna är ett stort slöseri med resurser

Avdragsrätt för hushållsnära tjänster kan skapa 20 000 arbetstillfällen till en kostnad av åtta miljarder kronor.
Det skriver riksdagsledamoten Liselotte Olsson (v) och hänvisar till institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (läs mer).

Regeringens kostnader för satsningen på hushållsnära tjänster blir väldigt kostsam enligt institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU. Enligt institutet kan förslaget ge 20 000 arbetstillfällen till en kostnad av åtta miljarder kronor. För samma summa pengar skulle man få dubbelt så många sjukskötersketjänster.

Högerregeringen slösar alltså med skattebetalarnas pengar.

Det är en orättvis och obegriplig politik att satsa på hushållsnära (läs överklassnära) tjänster där effekten blir att lågavlönade kvinnor skall städa rikas hem till ett subventionerat pris, med våra gemensamma skattepengar. Samtidigt monterar regeringen ner nödvändig service på landsbygden, som försämrar för småföretag och hushåll.

Vi inom vänsterpartiet blir ständigt påhoppade av högerregeringen över hur dyrt det blir när vi vill satsa på mer personal inom vården, omsorgen, skolan, polisen etcetera. Mer personal och resurser till offentlig verksamhet betyder att grundläggande service även till landsbygdens mindre kommuner som Nordmaling, Åsele, Robertsfors kan upprätthållas. Vi kan med samma räkneexempel som IFAU presenterar om dyra hushållsnära tjänster, istället satsa en stor del av dessa pengar till heltidsjobb inom offentlig sektor.

Vi skulle ändå ha kvar pengar till riktade satsningar för den privata sektorn, som exempelvis skulle kunna främja miljöteknik och se till att de små företagen inom tillverkningsindustrin inte kläms åt med högre avgifter och därmed får ännu svårare att hävda sig på den globala marknaden.

Regeringens förda politik tar pengar från de människor som har minst för att ge till den som redan har mest. Man tar från de regioner som har sämre förutsättningar för att ge till de redan rika regionerna. Det är något att komma ihåg till nästa val.

LiseLotte Olsson (v)
Riksdagsledamot Västerbotten

Kopiera länk