artikel

Friskolehotet blir en fråga för fullmäktige!

Det ökade antalet friskolor i Umeå utarmar den kommunala skolans ekonomi och följaktligen också gymnasieskolan kvalitet. Därför föreslog Clara Norberg Averbo idag att kommunfullmäktige, som kommunens högst beslutande organ skall diskutera denna högst allvarliga situation (läs mer).

–         Det är med glädje jag ser att även kommunfullmäktiges ordförande ser det allvarliga i situationen och lovar att det blir ett temafullmäktige i januari 2008 som kommer att behandla skolan i Umeå, säger Clara Norberg Averbo och fortsätter:

 

–         Den viktigaste skolfrågan just nu är överetableringen av fristående gymnasieskolor i staden. Om samtliga ansökningar går igenom kommer det 2011 att finnas 7700 gymnasieplatser på 4000 elever.

 

Den kommunala skolan har en skyldighet att erbjuda de elever som så önskar en plats i gymnasieskolan. Eftersom friskolorna inte har det ansvaret har de en konkurrensfördel gentemot kommunen. Friskolorna kan avvisa elever med behov av särskilt stöd och därmed slippa det pedagogiska och ekonomiska ansvaret som detta innebär.

 

–         Risken finns att vi inte kan erbjuda alla elever lika goda möjligheter till deras individuella utveckling, när friskolorna utarmar den kommunala skolans ekonomi, fortsätter Clara, vi hoppas på konkreta lösningar under januarisammanträdet.

För vidare information

[email protected]

Kopiera länk