artikel

Nu satsar vi på ungdomens hus!

Tisdag den 18 september valde fritidsnämnden i Umeå kommun att ge kommunens fritidsgårdar ett rådrum om tre år för att utveckla och fördjupa arbetet på ungdomens hus. Centrumfritidsgården har varit lokaliserad i Hamnmagasinet sedan flyten från gamla folkets hus (läs mer)

För tre år sedan inleddes ett avtal mellan socialnämnden och fritidsnämnden där fritidsnämnden tog över verksamheten för gårdarna men socialnämnden stod som beställare och huvudmna. När socialnämnden ägde frågan beslutades att ungdomens hus, fritidsgården i centrala Umeå skulle bli föremål för upphandling, vilket skedde när hamnmagasinet drevs av en förening.

I januari i år tog tre år av kommuninternt avtal slut och fritidsgårdsverksamheten välkomnades hos fritidsnämnden. Eftersom huvudmannaskapet för fritidsgårdarna varit föremål för lång politisk och teknisk diskussion har verksamheten fått korta verksamhetsplaner, så korta som 6 månader, vilket har minskat personalens möjlighet att göra långsiktiga planer och strategier.

I dagsläget är det kommunens fritidsgårdsenhet som driver hamnmagasinet, ungdomens hus, vilket de gör med bravur trots svåra planeringsförhållanden. Vi argumenterar starkt för att ungdomens hus ska fortsätta drivas i kommunal regi även efter dssa tre år och hoppas att vi gemensamt med personal och ungdomar kan hitta en lämplig lokalisering för verksamheten.

Vi behöver prioritera ett rejält och centralt hus att fylla med och av Umeås unga – det är de som är framtiden!

Eva Nordberg, Niklas Strand, Vänsterpartister i Fritidsnämnden Umeå

Kopiera länk