artikel

Umeå Östra ett steg närmare fullbordan

Nu börjar Botniabanans resecenter vid sjukhusbacken i Umeå ta form.

Detaljplanen som reglerar hur området ska exploateras ställs just nu ut för granskning, och spaden bör sättas i marken nästa sommar. Förhoppningen är en järnvägsstation som ska bli ett nytt signum för Umeå, det säger Patrik Forsberg som är planarkitekt på Umeå kommun och handläggare för detaljplanen(läs mer)

Gruppledare Tamara Spiric uttalar sig i radio.

för vidare info se:

http://www.sr.se/cgi-bin/vasterbotten/nyheter/artikel.asp?artikel=1603749

Kopiera länk