artikel

Mötestider för kommunpolitiska medlemsmöten hösten 2007

Under hösten fortsätter vi att fördjupa demokratin i vår partiförening. Vi vill ge fler människor möjligheter att vara med och diskutera våra politiska ställningstaganden och vår kommunpolitiska utveckling och riktning. Framförallt gör vi det genom att en gång i månaden ha kommunpolitiska medlemsmöten dit alla medlemmar är välkomna, och där allas synpunkter och röst är lika mycket värda. Dessa möten kommer att ha största beslutsvikt och här är det tänkt att vi skall diskutera frågorna av större vikt. (läs mer)

  

OBS! Alla möten äger rum på partiexpen, Döbelnsgatan 17, med start kl. 19.00

 

Välkommen till Kommunpolitiska medlemsmöten, måndag:

15:e oktober

5:e november

3:e december

 

 

Vi strävar också efter livligare och mer utvecklande diskussioner kring olika politiska sakområden. Därför har vi skapat forum där de som har ett större intresse för ett specifikt politikområde kan mötas och diskutera och forma vår politik. Info om vilka frågor som särskilt kommer att behandlas på dessa olika möten kommer kontinuerligt att läggas ut på hemsidan. Vill du ha information skickad direkt till dig anmäla ditt intresse till vår politiska sekreterare [email protected] så ordar hon det. Följande möten kommer att hållas:

 

Skol-, social-, kultur- och fritidspolitiska möten:

datum ej fastställda

Byggnads-, bostads- och miljöpolitiska möten:

datum ej fastställda

Kommundelsnämndernas möten:

datum ej fastställda

 

Alla som vill vara med är hjärtligt välkomna!

Kopiera länk