artikel

Snabbare hjälp till missbrukare är inte flummig drogpolitik

På fredag presenteras en rapport i riksdagen. I rapporten föreslås att lagen som kriminaliserar bruket av narkotika ska ändras så att människor med missbruksproblem lättare ska få hjälp.

– Vi föreslår inte att det ska vara lagligt att knarka. All hantering av droger ska vara olaglig. Men vi vänder oss mot att själva missbrukaren ska vara kriminell, säger Alice Åström, gruppledare och förste vice ordförande (v).
(Läs mer)

 Alice Åström har en bakgrund med missbruksproblem, hon är en av ledamöterna i socialutskottet och i justitieutskottet som arbetat med rapporten som presenteras vid ett seminarium på fredagen. Hon anser att dagens lagstiftning pekar ut människor som kriminella, när det är samhället som misslyckas med att ge människor stöd.

– Vi kommer också att presentera ett förslag till vård och behandlingsgaranti som ska ge människor med missbruksproblem rätt till snabb hjälp. Ingen ska behöva dö i väntan på vård, säger Alice Åström.

Det är viktigt att betona att det förslag som presenteras i rapporten inte syftar till att göra det lagligt att knarka. All hantering av droger, såväl langning som innehav bör även i fortsättningen vara olaglig. Det vi vänder oss mot är att själva missbrukaren i sig är kriminell med dagens lagstiftning. I andra sammanhang brukar vi säga att ingen människa är illegal. Vi menar att utifrån en humanistisk människosyn så är detta orimligt.

I FN:s rapport om den svenska drogpolitiken får Sverige beröm för hur man arbetat framgångsrikt med att minska droganvändningen i samhället. Samtidigt konstaterar man att
det är en svaghet att detta inte får större genomslag på antalet tunga missbrukare. 0,45 procent av befolkningen är tunga missbrukare att jämföra med 0,50 procent i EU. FN-rapporten
drar slutsatsen att "Swedish drug policy is highly effective in preventing drug use, but seems to be less effective in preventing drug users from becoming drug addicts." Vi menar att det inte går att bortse från denna slutsats som sätter fokus på ett helt centralt problem med svensk narkotikapolitik.

 

 

Kopiera länk