artikel

Vänsterpartiet motsätter sig nya privatiseringar inom äldreomsorgen

Befria äldreomsorgen från misslyckanden med privata entreprenörer, säger Josefin Mikaelsson, vänsterpartiets ledamot i socialnämnden. I de privata alternativen ligger löneläget cirka 1 000 kronor lägre än i den kommunala verksamheten. Detta i kombination med att anställda i de privata alternativen oftare jobbar deltid innebär att den lägre lönen får ett än större genomslag. (Läs mer)

Socialnämndens Au beslutade i onsdags att lägga ut det nya äldreboendet på Marielund på entreprenad. Detta trots att tidigare försök med privat drift inte har varit så lyckosamma. Vänsterpartiet reserverade sig med följande skrivelse:

Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande att Socialnämnden inte ska genomföra konkurrensutsättning av Marielunds äldreboende. Nämnden har alldeles nyligen beslutat att inte förnya ett avtal med den privata entreprenör som driver två äldreboenden och hemtjänst i Östra stadsdelarna. Skälen var att det ansågs svårt att garantera en god och säker vård för de boende. Orsaken var ägarbyte och därpå följande problem för entreprenören att behålla personal.

Jag tycker att en rimlig lärdom hade varit att inte göra nya upphandlingar, då vi kan se dessa problem.

Om kommunen likväl väljer att gå vidare med entreprenörer inom äldreomsorgen bör man åtminstone dra den slutsatsen att vi tydligt behöver skärpa upp direktiven för upphandlingen, så att vi kan säkerställa god kvalitet i omsorgen. Det är också ett rimligt krav att en entreprenör ska uppfylla samma personalpolitiska mål som gäller för kommunens egen verksamhet, t.ex. låglönesatsning samt att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för den enskilda.

I de privata alternativen ligger löneläget cirka 1 000 kronor lägre än i den kommunala verksamheten. Detta i kombination med att anställda i de privata alternativen oftare jobbar deltid innebär att den lägre lönen får ett än större genomslag.

Att samma krav ska gälla för entreprenörer som för den egna driften borde vara viktigt särskilt för de som gärna vill ha privata alternativ för att skapa konkurrens och jämförelser med den egna verksamheten.

Befria äldreomsorgen från misslyckanden med privata entreprenörer.

 

Josefin Mikaelsson (V)

 

 

Kopiera länk