artikel

En majoritet vill ha en inglasad gångbro

Tunnel under marken eller bro över vägen … Vart vill Du gå?- det var frågan vi ställde till de mest berörda av det nya stations bygget. 82 % av de 420 som svarade under de 8 timmarna vi stod utanför sjukhuset svarade att de föredrar en inglasad gångbro framför en tunnel undre vägen vid Umeå Östra station. (Läs mer)

Inom kommunen är arbetet i full gång med att utforma den nya stationen Umeå Östra. Det finns två huvudsakliga alternativ på förbindelse mellan stationen och sjukhusområdet. Valet står mellan en tunnel under Holmsundsvägen eller en inglasad gångbro över densamma.

Vi stod utanför NUS och frågade de förbipasserande vilket allternativ de föredrog. 420 personer valde att ta ställning i frågan. Två tredjedelar av de svarande var kvinnor, vilket tydligt visar på den kvinnodominans som finns vid sjukhuset.

Vi var också tydliga med att visa på att investeringskotnaderna är större för gångbro alternativet, men också att gångbron blir billigare i drift. Socilademokraterna och borgarna har försökt att framställa gångbro alternativet som 80 miljoner dyrare genom att bara prata om de ökade kostnaderna för vägpaketet. 

Vänsterpartiet har dock redovisat för den faktiska kostnadsökningen utifrån de beräkningar som kommunens egna tjänstemän har gjort.

              Kostnadsökning för inglasad gångbro

  • ″Kostnadsökning för väglösningen    80 Mkr
  • ″Kostnadsminskning stationsbygge -15 Mkr
  • Driftsbesparing                               -50 Mkr
  • Resultat, fördyring                         15 Mkr       

Fördelat över avskrivningstiden 50 år blir fördyrningen 300 000 kr/år

 

 

Tunnel under marken eller inglasad gångbro över vägen var frågan

86% av kvinnorna och 74% av männen tog ställning för en gångbro. Detta styrker den bild som vi haft och som också många jämställdhetsforskare redovisat. De allra flesta kvinnor tycker att detkänns otryggt med tunnlar, vid stationer och liknande.

Det är också intressant att så många män föredrar en inglasad gångbro. Kanske är det så att många män inte heller tycker att det känns så trevligt att gå i en tunnel, trots att de int esäger dte öppet. Eller så har de  tagit intryck av den jämställdhetsdebatt som förts och kan känna med de kvinnor som kommer att nyttja tunneln.

 

  

Vänsterpartiet har länge arbetat för en jämställd stadsplanering. Det är viktigt att jämställdhet blir mer än bara ord! Kommunen måste sluta snåla när det kommer till kvinnornas frågor.

Vi är övertygade om att en majoritet av Umeås kvinnor håller med oss!