artikel

Motståndare till både krig och Saddams regim

I lördagens VK (24.2) framför Ola Nordebo på ledarsidan en mycket märklig uppfattning. Tiden strax innan det olagliga anfallet på Irak ställde sig ett antal borgerliga riksdagsmän och skribenter bakom USA-alliansens aggressiva planer. Nuvarande skolministern Jan Björklund och riksdagsledamoten Carl B Hamilton, båda folkpartister, tillhörde de främsta tillskyndarna. Nu har det visat sig att även vår utrikesminister Carl Bildt hade sina fingrar med i spelet genom sina kontakter med krigslobbyn i USA. (Läs mer)

    Det olagliga anfallskriget är en fullkomlig katastrof. Den internationellt aktade tidskriften The Lancets redovisning av Hopkinsinsinsitutets rapport i december förra året visade på att det antal irakier som dött på grund av den amerikanska invasionen är hela 654 965 människor. Mycket tyder på att Hopkins-studien ligger nära sanningen, vilket betyder att Bush och den amerikanska administrationen är skyldiga till ett av den moderna historiens värsta övergrepp.

 Idag står de borgerliga krigshetsarna med byxorna nere. Istället för att ödmjukt tillstå att stödet till den olagliga invasionen var ett gigantiskt felgrepp försöker sig Nordebo att på ett insinuant vis även smitta krigsmotståndare med skuld för den katastrof kriget förorsakar. Så här skriver han i lördagens tidning om utrikesminister Bildts engagemang i den internationella lobbyistgrupp som argumenterade för Irakkriget:

 "Det handlar om en redan känd ståndpunkt, som utan att vara någon merit. inte är mera moraliskt belastande för en politiker än att okritiskt ha bejakat antikrigsdemonstrationer som varit indirekta försvar av Saddam Husseins blodiga regim."

 I Ola Nordebos liberala värld existerar tydligen inte den möjliga ståndpunkten att vara stark motståndare till ett olagligt anfall på Irak och samtidigt vara lika skarp kritiker av Saddam Hussein och hans terror. Man hör president Bush och hans förenklade världsbild bakom Nordebos resonemang: "Är du inte med oss så är du emot oss". Idag är Bush i full färd att finslipa argumentationen för att möjliggöra ett överfall på Iran. Hur ställer sig Nordebo till dessa planer? Är han medveten om att om han är emot ett överfall på Iran blir han med sin egen logik automatiskt en kramare av den iranska regimen?

 Det finns många borgerligt sinnade människor som kraftfullt tagit ställning mot USA-alliansens anfallskrig. Ola Nordebo bidrar med sin polariserande analys till att dessa borgerliga antikrigsmotståndare som tidigare haft ett liberalt humanistiskt parti och frisinnade tidningar som VK att luta sig emot blir alltmer hemlösa.

Örjan Mikaelsson (v)

Kopiera länk