artikel

Inför Marxtaxa, gratis barnomsorg för låginkomsttagare

En majoritet i För- och grundskolenämnd bestående av S och den borgerliga alliansen avslog i torsdags Vänsterpartiet Umeås förslag om att införa gratis barnomsorg för låginkomsttagare.
– Det är beklagligt att socialdemokratin i Umeå inte följer sina partikamrater i Skellefteå och därmed säger nej till en solidarisk reform i en tid då de ekonomiskt svaga hushållen får det allt tuffare, – säger Tamara Špirić , gruppledare för Vänsterpartiet Umeås kommungrupp. (läs mer)

  

De ekonomiska skillnaderna blir allt större i vårt land. Det är med oro som Vänsterpartiet ser på denna utveckling. Därför menar vi att Umeå kommuns politiska ledning bör göra vad som står i deras makt för att utjämna dessa växande skillnader. Tyvärr delar inte en majoriteten av För- och grundskolenämndens ledamöter vår inställning.

 En majoritet i nämnden väljer att avslå vår motion om att befria låginkomsttagare från avgiften till förskoleverksamhet ( införande av sk. Marxtaxa). För ett hushåll med inkomster under 20 000/mån skulle vår reform innebära upp mot 600 kr mer i plånboken. Att kommunen väljer att göra ekonomiska lättnader för föräldrar som har sina barn i förskolan är inget nytt. Tidigare har främst höginkomsttagarna fått ta del av sådana lättnader genom införandet av den sk. Maxtaxan. Exempelvis fick ett hushåll med inkomster på 35 000/mån en avgiftslättnad på 1059 kr, detta trots att reformen även då medförde ökade kostnader för kommunen.

 Vänsterpartiet menar att strävan efter jämlikhet och solidaritet bör prägla Umeå kommuns politik. I dagsläget vore införandet av Marxtaxan en tydlig jämlikhetsreform. En majoritet bestående av V och S i Skellefteå har redan tagit till sig denna solidaritetstanke och infört denna reform i sin kommun. Tyvärr väljer Socialdemokratin i Umeå en annan väg.

 Det är beklagligt att en majoritet i Umeå kommun inte stödjer tanken att ekonomiska lättnader i första hand bör göras för de som tjänar minst, för att på så vis bidra till ett mer rättvist samhälle. Men Vänsterpartiet fortsätter arbetet för att förändra den rådande ordningen och utjämna skillnaderna mellan fattiga och rika. 

Kopiera länk