artikel

Debattartikell i VK ochVF

De nya makthavarnas (alliansen) förslag till ny skolpolitik grundar sig på konkurrens och marknadstänkande, vilket bl.a återspeglas i deras förslag om betyg från årskurs 6 och skriftliga omdömen från årskurs 1, vilket kommer att leda till att många elever sorteras ut.

  

I grundskolan vill de att skolk ska anmälas hem samma dag. I utvecklingssamtal ska elevernas uppförande beröras och sådan information kan också ges i form av skriftliga omdömen.  Jag menar att förslaget om betyg i ordning och uppförande innebär att elever kommer att hålla inne med åsikter och kritik av rädsla för att bli bestraffade. Det motverkar skolans uppdrag att elevernas förmåga till kritiskt tänkande ska utvecklas.

Vidare vill "alliansen" dela upp gymnasiet igen – de som läser yrkesprogram ska inte behöva läsa de kurser som krävs för behörighet till högskolan – om de inte vill! En återgång till ett gammeldags och segregerade skolsystem där elever från arbetar klassen ska sorteras bort. De kommer att få återverkningar på högskolan med ökad social snedrekrytering. Alla elever behöver både praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna delta i samhälls- och arbetsliv.

I deras gemensamma valmanifest så omnämns Folkbildningen på en rad, att den historiskt har spelat stor roll för Sverige. Frågan är om borgarna menar att den är historia nu?

Gunilla Jönsson, v

 

 

 

 

Kopiera länk