artikel

Vänsteråpartiet Umeå listan till kommunfullmäktige valet den 17 septebmer 2006

KOMMUNFULLMÄKTIGE
VÄNSTERPARTIET

1. Tamara Spiric, Marieberg
2. Lasse Jacobson, Socionom, Ålidhem
3. Erik Danielsson, Agronom, Ersboda
4. Clara Norberg Averbo, Fritidsledare, Ålidhem
5. Örjan Mikaelsson, Speciallärare, Berghem
6. Rebecca Larsen, Socionom, Väst på stan
7. José Sobrino, Kulturarbetare, Mariehem
8. Eva Nordberg, Kostvetare, Teg
9. Jonas Karlsson, Vårdbiträde, Mariehem
10. Monica Öhlund, Lärare, Sandbacka
11. Mattias Risslén, Student, Ålidhem
12. Josefin Mikaelsson, Jurist, Centrala stan
13. Daniel Nyström, Student, Carlshem
14. Maja Stolt, Studerande, Ålidhem
15. Rolf Sjöström, f d Universitetslektor, Holmsund
16. Kristina Johansson, Student, Carlshem
17. Kjell Bäckman, Östra Ersboda
18. Marit Meijer, Socionom, Grubbe
19. Mats Lundström, Sävar
20. Johanna Lindberg, Montör, Tomtebo
21. Stefan Sjöström, Universitetslektor, Haga
22. Signar Olofsson, Pensionär, Sandbacka
23. Sofia Burman, Boendehandledare, Ålidhem
24. Erik Sundqvist, Student, Carlshem
25. Therese Larsson, Student, Carlshem
26. Bengt Andersson, f d Fabriksarbetare, Holmsund
27. Elisabeth Biström, Lärarstudent, Ålidhem
28. Rikard Lähdekorpi, Pirat, Ålidhem
29. Agneta Högstadius, Musiklärare, Haga
30. Owe Asplund, Vaktmästare, Carlshem

Umeå kommun
0005-00631

 

Kopiera länk