artikel

Bad för vanliga umebor

I VF 16/6 undrar Rättvisepartiet vilken linje Vänsterpartiet har intagit i
badhusfrågan. Bortser man från att Rättvisepartiet som vanligt målar upp
skräckprofetior så är det en berättigad fråga.

Vänsterpartiet har hållningen att ett bad på kajen inte är ett bra
alternativ. Vi menar att kajen är ett kulturarv för Umeå. Idag är det
väldigt många, företrädesvis, unga och pensionärer som tar tillvara det
kostnadsfria nöjet att sitta eller promenera längst kajen. Vänsterpartiet
vill utveckla de möjligheterna även i den framtida utformningen av
kajområdet. Kajen skall även vara öppen mot staden så att vi kan ta del av
den vackra utsikten som Umeälven ger och den skall absolut inte skymmas av
en betongklump, vare sig det är ett badhus eller något annat.

Det finns många andra möjliga platser för placering av det nya badhuset.
Nolia, Nydala, Gjallarhornet etc. Fram till att de olika alternativen är
ordentligt utredda väntar vi med att tvärt förespråka ett alternativ.
Däremot menar vi i Vänsterpartiet att det är av största vikt att föra en
diskussion kring vad för slags bad vi skall bygga, och för vem. Vi menar
att en 50 meters bassäng bör finnas med och att kommunen inte skall bygga
ett lyx badhus för att gå tillmötes hotellägarna intresse. Vi vill att den
främsta målgruppen skall vara vanliga umebor och småbarns familjer och då
måste också priserna för användandet av badhuset hållas på en rimlig nivå
för den vanliga arbetande människan.

Tamara Špiric , Vänsterpartiet

 

Kopiera länk