artikel

Är heltid norm i Umeå kommun?

Det utannonseras fortfarande deltidstjänster trots att fullmäktige har tagit beslut om att heltid ska vara norm i Umeå kommun.
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande, Lennart Holmlund. Är heltid norm i Umeå kommun? Budgetbeslutet i Umeå kommunfullmäktige utsäger klart att heltid ska vara norm och deltid en möjlighet för kommunens anställda. När Umeå kommun, i en annons lördagen den 19:e november, söker nya medarbetare tycks beslutet inte längre gälla. Umeå kommun söker åtta nya medarbetare. Endast tre av dessa medarbetare ska anställas på heltid. Fem ska anställas på deltid. Vart tog normen vägen? En av anledningarna till att budgetbeslutet fattas i juni istället för i november är att ge nämnder och förvaltningar en möjlighet att planera sin verksamhet så att den nya budgeten fullt ut kan gälla från årsskiftet. Min fråga till dig, Lennart Holmlund, är: Uppfattar du att heltid som norm innebär att tre av åtta tjänster som utannonseras är heltid? Vilka åtgärder kommer du att vidta för att se till att fullmäktiges beslut genomförs? Är du beredd att avbryta anställningsförfarandet så att förvaltningarna kan gå ut med nya annonser där tjänsterna är heltid? Umeå den 22 november 2005 Eva Arvidsson (v)

Kopiera länk