artikel

Vad händer på arbetsmarknaden

Rätt och tryggt på jobbet?
Vad händer på arbetsmarknaden?
Hamnmagasinet Måndag den 14/11 kl 18.30
Vänsterpartiet ordnar samtal och diskussion om situationen på arbetsmarknaden.
LO har i slutet av oktober kommit med en rapport om anställningsformer och arbetstider. Den visar på en kraftig ökning av allra mest osäkra anställningarna, de sk behovsanställningarna, som är helt på arbetsgivarens villkor. Arbetsgivaren ringer och erbjuder arbete när behov uppstår, kanske först samma morgon under den dag då man vill att den anställde ska arbeta. Forskning visar att behovsanställningar i mycket liten utsträckning leder till fasta jobb. Deltagare: Camilla Skjöld-Jansson V, riksdagsledamot, i arbetsmarknadsutskottet. Anders Andersson. Forskare kring arbetsrätt och EU:s lagstiftning Sune Markusson, ombudsman SEKO. Roger Behrendtz, Kommunal & LO-distriktet Repr för Handels och Metall

Kopiera länk