artikel

Hur ser det ut med ungdomsfylleriet?

Eva Arvidsson interpellerar om ungdomsfylleriet och hon undrar vad socialtjänsten gör för att komma tillrätta med problemet.
Interpellation till socialnämndens ordförande, Eva Andersson.

Om ungdomsfylleriet.

Jag har förstått att det förekommer fylleri på Kajen och vid Strandpromenaden. Det är inte ovanligt att ungdomar från ungefär 14 års ålder och uppåt berusar sig där.
Det medför även att promenadvägen efter älven inte anses vara en trygg väg hem eftersom det alltid förekommer så mycket fylleri där.

Mina frågor med anledning av detta är:

Vad gör Socialtjänsten för att minska drickandet bland ungdomarna?
Hur resonerar man om flickors och pojkars drickande?
Vilka aktiva fältåtgärder vidtar man?

För Vänsterpartiet

Eva Arvidsson

Kopiera länk