artikel

Vilka åtgärder finns för att minska biltrafiken?

Vänsterpartisten Erik Danielsson ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande, Lennart Holmlund angående vilka åtgärder man vill göra för att minska biltrafiken i Umeå centrum.
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund, s Kommer kommunledningen att göra något för att minska biltrafiken i Umeå? Fullmäktige antog den 24 november 2003 ett Energiprogram för kommunen. Vi beslutade där om ett mål som lyder: ”År 2010 ska trafikarbetet i Umeå ha minskat med 5 % per person i jämförelse med år 2003”. En rapport om trafikens utveckling i Umeå har nyligen presenterats. Den förändring av resvanor som nu sker i Umeå visar sig inte stämma med vår målsättning i Energiprogrammet. Användningen av bil ökar i en takt med 7 % om året sedan år 2003. Biltrafiken ökar kraftigt samtidigt som resandet med kollektivtrafiken rasar. Av alla resor i centrumfyrkanten sker nu omkring 50 % med bil och bara 8 % med buss. Kommer kommunledningen att göra något för att minska biltrafiken i Umeå och därmed energiförbrukningen fram till år 2010 i enlighet med energiprogrammet? Erik Danielsson, v

Kopiera länk