artikel

Vad vill Vänsterpartiet Umeå?

Vänsterpartiet har ett kommunpolitiskt handlingsprogram som vi uppdaterar varje år. Det innehåller dels den övergripande politiken med personalfrågor och ideologi samt nämndspolitik. Här kan du läsa om vad vi vill göra i de olika sakpolitiska områden. SE bifogad fil.

Revkompolhandlprog2 2005.pdf

 

Kopiera länk